ძვალ-სახსროვანი სისტემის კვლევა და მკურნაობა. კვლევას ატარებს სოფიო არაბიძე.