ნევროპათოლოგი ახდენს პაციენტების გამოკვლევას, რომელთაც აქვთ ჩივილები თავბრუს ხვევაზე, თავის ტკივილზე, კორდინაციის დარღვევვაზე, ზოგად სისუსტეზე, მეხსიერების დაქვეითებაზე.