ჩაგიტარდებათ სამკურნალო მასაჟები, ხერხემლის, კისრის, წელის და გულმკარდის მალებზე.