ჩაგიტარდებათ სამკურნალო მასაჟები, ხერხემლის, კისრის, წელის და გულმკერდის მალებზე.