ჩვენი კლინიკის მთავარი უპირატესობებია:

  • სამედიცინო სფეროს განვითარებაზე ორიენტაცია/ფოკუსირება;
  • პაციენტსა და მის უსაფრთხოებაზე ორიენტაცია;
  • მტკიცებულებაზე დამყარებული სრული სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა ნებისმიერი სოციალური სტატუსის მქონე პირისთვის;
  • მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა;
  • მაღალტექნოლოგიური ინოვაციური სამედიცინო სერვისების დანერგვა;
  • სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციაზე და განათლებაზე მუდმივი ზრუნვა.

ჩვენი ექიმები

null

მაია კეკუა

null

დავით ბეგიაშვილი

null

ქეთევან დგებუაძე

null

ლეილა რაზმაძე